โรงงานรับ ชุบแข็งผิว
NITRIDE
HEAT TREATMENT

Airwater Thailand Factory Equipment

NV Nitriding Furnace (Continuous Type)
Airwater Thailand Factory Equipment picture 01
Model No. : NV-FNC 016
Effective Volume : 1.6m3
เตาไนไตรด์แบบต่อเนื่อง ขนาด 1.6 ลูกบาศก์เมตร
รับน้ำหนักได้ 1,200 กิโลกรัม
 
Airwater Thailand Factory Equipment picture 02
Model No. : NV-FNC 017
Effective Volume : 0.8m3
เตาไนไตรด์แบบต่อเนื่อง ขนาด 0.8 ลูกบาศก์เมตร รับน้ำหนักได้ 700 กิโลกรัม
NV Nitriding Furnace (Pit Type)
Airwater Thailand Factory Equipment picture 03
Model No. : NV-N004
Effective Volume : 0.0565m3 PF X 2 , PN X 2
เตาไนไตรด์แบบไม่ต่อเนื่อง ขนาด 0.0565 ลูกบาศก์เมตร
รับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม
Vacuum Furnace
Airwater Thailand Factory Equipment picture 04
Manufacturer : IHI & YMPT
Effective Volume : 0.096m3
เตาอบแบบสูญญากาศ ขนาด 0.096 ลูกบาศก์เมตรรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม
NV Nitriding Furnace (Pit Type)
Airwater Thailand Factory Equipment picture 09
Model No. : NV-N004
Effective Volume : 0.0565m3 PF X 2 , PN X 2
Nitriding Furnace (Batch Type)
Airwater Thailand Factory Equipment picture 10
Manufacturer : Nihon Techno
Effective Volume : 0.432m3
Washing Machine
Airwater Thailand Factory Equipment picture 05
Type : Water Based
Manufacturer : Sansha Denki
เครื่องล้างทำความสะอาดชิ้นงานด้วยน้ำ
ปราศจากไอออน (DI Water)
 
Airwater Thailand Factory Equipment picture 06
Type : Hydrocarbon
Manufacturer : Cleanvy
เครื่องล้างทำความสะอาดชิ้นงานด้วยน้ำยาไฮโดรคาร์บอน
Shot Blast Machine
Airwater Thailand Factory Equipment picture 07
Type : Impeller Projection
Media : Steel Ball
เครื่องขัดเงาชิ้นงานด้วยผงเหล็ก
Shot Blast Machine
Airwater Thailand Factory Equipment picture 08
Type : Air Pressure Projection
Media : Glass Powder
เครื่องขัดเงาชิ้นงานด้วยผงแก้ว
ข่าวใหม่!!!
- เพิ่มภาษาไทยให้เว็บไซต์ Airwater Thailand
เว็บไซต์ AirWater Thailand ภาษาไทย
- อัพเดท ! เพิ่มดาวน์โหลดเทคโนโลยี PDF ไฟล์
NV Process PDF File [En]